Blog: Jaarlijkse ledenvergadering 15-02-2023

Hallo Lookers

Een terugblik op het afgelopen jaar 2022; met een lach en een traan.  We hebben het allemaal ondergaan.

Dirk heeft onze club definitief verlaten. “dag gasten…. auwdoe” ondertussen legendarische woorden.
Op deze jaarlijkse ledenvergadering willen we een toast uitbrengen op Dirk :
Soms indommelend maar altijd aanwezig, een schouderklop een compliment op het juiste moment. In gedachten altijd bij ons.
(toasten op Dirk)

Na 3 pogingen om een juiste ledenlijst samen te stellen noteren we momenteel dus 25 leden.
We tellen 2 nieuwkomers : Welkom aan Bob, Stan.
En na enkele jaren afwezigheid terug onder ons : Bertus

Onze vereniging wordt momenteel bestuurd door 3 bestuursleden.  Dirk had binnen het bestuur een functie als materialenmeester.  Gezien de uitgestelde verhuis terug naar het Ravenhof en de erbarmelijke toestand van onze huidige locatie wil het bestuur de functie van materialenmeester terug openstellen. Wel of niet als bestuurslid is nog een vraagteken, dit is in samenspraak met de kandidaat. Wie zich geroepen voelt mag zich melden bij onze voorzitter.

Van onze “doemomenten” vinden jullie foto’s terug op onze website, met dank aan Oscar.

De verhuizing op 7 februari was een flinke kluif om het jaar 2022 mee te starten.  Niet iedereen was tevreden met ons nieuw stekje maar we koppelden het onaangename aan het aangename en organiseerden een heus pastorij-tuinfeest met de lekkerste paëlla van onze kok en sfeermaker Peter Rooms. Dankjewel Peter.

Uitstappen daarentegen kunnen we op 1 hand tellen.  Liever gezegd we hebben er niet1 vinger voor nodig.  Een geplande uitstap naar de Be-mine in Beveren  is om de één of andere reden niet doorgegaan.

Maar we gaan ons herpakken.  Het is kwestie van vraag en aanbod.  Bob is door het bestuur aangesteld als activiteitencoördinator en hij heeft ons beloofd  geheime fotogenieke plekjes te leren kennen, of gewoon ons lokaal te gebruiken voor de veelbelovende sessies LR met daaraan gekoppeld een buitenactiviteit om de theorie om te zetten in praktijk.

Hebben jullie een voorstel voor een uitstap of activiteit op locatie stel het voor als we het programma samenstellen.  En Bob is er nu toch niet, dus zegt hij ook geen neen aan de vele mailtjes die hij van jullie hieromtrent gaat krijgen.

Dan is er nog een vooruitblik naar de komende Tentoonstelling.
De huur van de kapel in de Waterstraat is gereserveerd voor 11, 12, 13, 14, 15, 16 augustus
11 en 16 voor opbouw en afbraak.  Hopelijk mag het bestuur rekenen op extra vrijwilligers tijdens deze 2 dagen voor de verhuis van de panelen de opbouw en afbraak van de expo.
Degenen die willen tentoonstellen schrijven in via mail aan onze voorzitter Swa.

Tijdens de komende geplande forums worden foto’s voor de tentoonstelling gekeurd en gekozen.  Alle foto’s moeten ten laatste op 28 juni gekend zijn.

Het afgelopen jaar was onze eerste expo na corona dankzij jullie inzet een welgekome succes voor onze groepssfeer en uiteraard niet te vergeten ons financieel plaatsje.
Dat plaatje is een open kaartje.
Dominique gaat jullie daar alles over vertellen.

Vanavond willen we ook onze vrijwillige verantwoordelijken bedanken met een attentie voor hun bijdrage.
Lucas : PR verantwoordelijke, Oscar : websiteverantwoordelijke, Mathias : FB verantwoordelijke en het ontwerpen van onze flyer voor de TT
Dikke dankjewel voor jullie onmisbare bijdrage aan de club.

Verslag ledenvergadering 15 februari 2023

aanwezig :
Marc, Bertus, Lucas VDB, Eddy, Dominique, Nancy, Peter, Stan, Jill, Jennie, Lucas B, Janine, Frank, Marja
verontschuldigd : Swa, Oscar, Ben, Ingrid, Anne.

afwezig : Mathias, Ivan, Ronald, Nathalie, Robert, Bob

Marja : Voorlezen van het jaarverslag met toast op Dirk

Dominique : geeft uitgebreid financieel verslag

We vergaderen in de ruimte tov de keuken.  Is groter en geeft een gezelligere sfeer.  Enkele leden doen een voorstel om hier wekelijks bijeen te komen.  Een oplossing voor de TV is het aankopen van een verrijdbare TV staander, kostprijs tussen de 80 en 100 euro.

Lidkaarten 2023 aan de aanwezigen uitgedeeld.

Als dank krijgen de leden met een verantwoordelijke job een attentie voor hun prestaties de afgelopen jaren.

Reacties zijn gesloten.